Welcome to my Website!
FAQ        Схемы       

 

назад    оглавление    вперед

Приложение 8: Благодарности.

Лица, принимавшие участие в составлении.

Составитель, точнее компилятор %) Бохонкович Ю.Г. aka 2:5000/255 aka byg@lancelot.ru.

При составлении в основном использовались материалы su.hardw.pc.peripherals и свои данные. Предлагаю всем заинтересованным лицам принять участие в обсуждении.

В написании и обсуждении принимали участие:

Igor Kolesnikov 2:5024/25, mailto:ico@hat.vpti.vladimir.ru
Leonid Loiterstein 2:5030/226.1
Boris Poddubny 2:5025/2.15
Alexey Tyurin 2:5059/9.5
Evgeny Tsvetikov 2:5030/48.36
Alex Brialkov 2:5078/15.16
Dima Rabinovich 2:5030/209.35
Philipp Patrushoff 2:5030/21.24
Artie Kokorev 2:5020/368
Serge Polubarjev 2:5052/2
Alexey Lobanov
Alexey Kozlov 2:5030/228
Denis Filippov 2:469/59.601
Anton Osennikov 2:5054/9.12
Vladislav Baliasov 2:5020/118.51
Sasha Shost 2:5033/1.24
Grigory Gordon 2:464/31.10
Alex Denisov 2:50/325.17
Anton Bolshakov 2:50/520.22
Vladimir Shirokov 2:463/553.553
Andrey Khristov 2:5002/14.3
Dima Kozlov 2:5010/46.24
Alexander Lubomirsky
Konstantin Shmyghin 2:5095/33.8
Slava Smaga 2:5031/1.19
Dmitry Litovchenko 2:5020/791.17
Paul Bortnikov
Slava Tolstoy 2:5038/7.23
Aleksey Yakovlev 2:5061/51.4
Alex Evdokimov 2:469/11.12
Mihail Filichkin 2:4631/13.4
Iurii Barahtin 2:469/43.23
Vladimir Khaletskij 2:4616/2.1
Alexander Budrejny 2:467/53.8
Wadim Samojelowicz 2:5030/75.15
Serge Plekhanov 2:5030/122.34
Fedor Osetrov 2:5026/28.18
Andrew Gladkih 2:5054/9.12
Alexander Berezkin 2:5020/57
Andrew Smirnov 2:5030/538
Stanislav Potapkin 2:5020/235.235
Anatoly R Tjutereff 2:5030/36
Igor Sofronov 2:5052/8.2
Taras Petryshyn 2:463/405
Aleksey Kruglyak 2:463/131.240
Vladimir Gorpenko 2:5020/157.6
Roman Gouenko 2:4626/2.14
Igor Zagumennov 2:463/2.5
Dmitry Giltsov feit@astelit.ru
Black Baron 2:5020/657.666
Alexander Chernichkin 2:5020/329.23
Vadim Smirnov 2:5020/870.9
Sergey Lebedev 2:5020/194.30
Vladimir Tsetsura 2:5025/16.45
Valdis Purmalis 2:5100/35.110
Pasha Kadaner 2:4642/44
Fedor Andreyev 2:466/10.26
Konstantin Mohorea 2:469/55.44
Alex Lukjanov 2:5061/15.17,mailto:alex@nl.rnd.su
Виталий Гурин 2:463/73.337.
Jonh Lebedev 2:5020/487.20
Alex Yankovitch 2:450/44.80
Vladimir Karataev 2:5060/17.18
Anatoliy Chekryjov 2:5090/15.3
Anton V. Kamenschikov anton@virazh.dol.ru
Scott Kempf scottk@ig.utexas.edu
Дунаев Юрий Николаевич yury77@newmail.ru
Konstantin Norvatoff
Dmitri Tomachik 2:5020/215.21, tomachik@nsi.net.kiae.su
Sergey Alemanov alemanov@usa.net
Peter Moiseenko 2:5084/3.13
Oleg Trendelyow 2:5005/52
Stas Nikolaev 2:460/50.33
Denis Korablyov 2:5023/11.39
Pavel Babushkin 2:5030/527.48
Leonid Smetanin 2:5020/150.734
Gennadi Zhdanov 2:5000/72.11
Alex Savvin 2:50/381.39
Serg Paradeev 2:4642/8.1
Oleg B. Haritonov 2:5037/12.41
Kozhin Lev abzlgk@corbina.net
Alexander Chernichkin 2:5020/329.23
Anatoly Mashanov 2:5070/10
Eugene Arkhipov 2:5029/5.19, jane@aee.ryazan.ru
Vladimir Zemlyanko 2:5026/5.18
Oleg Edinak 2:469/116
Alexander Zabairatsky 2:5084/11.4
Alex Savvin 2:50/381.39
Karen Chityan 2:5084/9
Yuri Ostry 2:5020/118.28
Sergey Bugrov 2:5034/1
Egor Stefanenko 2:5076/3
Alexander Nesterenko 2:5052/21.13
Vlad Sulim 2:465/136.7
Valery the Perevozkin 2:5000/61
Alexander Babikov 2:5061/2.10
Vitaly Zenov 2:4600/169.11
Igor Mikhayliuk 2:463/92.7
Alex Uvaroff 2:5055/9.8
Sergey Grom 2:469/75.40
Mihail Meleca 2:469/48.26
Wladimir Mihailets 2:5005/70.5
Artem Pendrakowsky 2:4625/23.11
Andrey Aizenberg 2:5000/91.35
Dmitri Emirdjanov 2:5020/130.34
Alex Gerasimov 2:5020/758.27
Kostya Alexandrov 2:5033/13.10
Andrey Baramzin 2:5056/9.9
Eugeny Kreewosheyew 2:5020/518
Alexander Nadolsky podruga@lancord.ru
Bacek Smirnov 2:5020/960.6
Igor Levin li@rinet.ru
Mike Shakhtarin 2:5020/696.7
Yuri Tsapkov 2:5055/89.23
Ratibor Ageew radimirb@usa.net
Ila Kataev 2:5054/2.3
Andrey A Kireev chost@iks.cmw.ru
Алексей Плешков pal@valley.ru

назад    оглавление    вперед

 

servi2000@narod.ru